Skip to main content

Navigation group

Volumes

8,065 Publications

Volume 13 - 2023

Original Research

Accepted on 28 Nov 2023

Immune Response and Severity of Omicron BA.5 Reinfection among Individuals Previously Infected with Different SARS-CoV-2 Variants Lu Li a † ; Zhiwei Xie a † ; Youxia Li a † ; Minghan Luo a ; Lieguang Zhang a ; Chengqian Feng a ; Guofang Tang a ; Huang huang a ; Ruitian Hou a ; Yujuan Xu a ; Shijie Jia a ; Jingrong Shi a ; Qinghong Fan a ; Qingxin Gan a ; Na Yu a ; Fengyu Hu a,b ; Yueping Li a ; Yun Lan a

  • Xilong Deng
  • Feng Li
  • Xiaoping Tang
  • Lu Li
  • Zhiwei Xie
  • Youxia Li
  • Minhan Luo
  • Lieguang Zhang
  • Chengqian Feng
  • Shijie Jia
Frontiers in Cellular and Infection Microbiology
doi 10.3389/fcimb.2023.1277880